Ochrana životního prostředí

V původním významu je ekologie biologická věda, která se zabývá vztahem organismů a jejich prostředí a vztahem organismů navzájem. V současné době se ekologie užívá v širším smyslu jako ochrana životního prostředí.
•    Průběžně sledujeme legislativní vývoj v oblasti ekologie a tyto změny aktualizujeme v dokumentaci Vaší organizace.
•    Spolupráce při kontrolách státního odborného dozoru (ČIŽP - Česká inspekce životního prostředí).
•    Kontroly jednotlivých provozů a pracovišť z pohledu ekologie vč. zápisu těchto kontrol s návrhem opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
•    Zajištění uvedených oblastí ekologie v rozsahu živnosti volné.