Vítejte na stránkách firmy „Dáša Vandasová“

Zabýváme se poradenstvím v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ekologie.
V každodenním životě mohou nastat situace, které mohou člověku značně zkomplikovat život. Ale i těmto situacím lze předcházet, a jejich řešení lze nalézt v dodržování příslušných bezpečnostních, požárních a jiných předpisů. Protože je daná problematika značně obsáhlá, náročná, ale přesto VELICE důležitá, nabízíme Vám jako řešení naše služby.

Našim cílem je zajistit zaměstnavatelům a v neposlední řadě i zaměstnancům optimální úroveň BOZP, PO a OŽP. Nikdy našim klientům nenabízíme služby, které by pro ně znamenaly nadměrnou finanční zátěž při nízké efektivitě. V zemích EU je jednou z priorit týkající se zaměstnanců to, aby se pracující vraceli ze zaměstnání domů zdraví. Tento fakt nelze trvale přehlížet a podceňovat. Cílem každého zaměstnavatele je bezproblémový chod firmy, mj. i nízká nebo nulová úrazovost (nebo nehodovost).
Je otázkou krátkého času, kdy by mohli případní konkurenti, ucházející se o zakázku vyhrávat výběrová řízení nad těmi, kteří nebudou mít péči o BOZP zajištěnu. Není nic neobvyklého, že zadavatelé vyžadují předložení dokladů o zajištění bezpečné práce (např. zhodnocení rizik…).

A jak je známo štěstí přeje připraveným!


Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Osvědčení a další doklady dosažené kvalifikace naleznete zde