Odpady

Zajišťování dozoru nad systémem odpadového hospodářství ve firmě včetně zpracovávání hlášení pro orgány státní správy


firma vypracuje a vede předepsanou dokumentaci a to:
•    zpracovává a vyřizuje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady,
•    zpracovává roční hlášení o produkci odpadů za kalendářní rok,
•    vede průběžnou evidenci odpadů kategorie O, kategorie N,
•    vypracovává identifikační listy N odpadů,
•    zpracovává Provozní řády skladu N odpadů, Provozní řády pro mobilní svoz odpadů
zpracovává Plány odpadového hospodářství (POH)


poradenská činnost
•    odborné poradenství a smluvní dozor ve firmě/společnosti, se zjištěním skutečného stavu a vypracováním návrhů opatření,
•    komplexní poradenství v oblasti odpadového hospodářství


školení
•    školení vedoucích zaměstnanců ze zákona o odpadech, vyhlášek a předpisů,
•    vstupní školení zaměstnanců, při zavádění vnitroorganizační legislativy a systému odpadového hospodářství.

Zpět