Obaly

Spolupráce na zajištění plnění povinností plynoucích ze zákona o obalech


firma vypracuje a vede předepsanou dokumentaci a to:
•    zápis osob do Seznamu MŹP, popř. k autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.
•    vedení průběžné evidence obalů
•    ohlašovací povinnosti
•    zpětný odběr
•    značení obalů


poradenská činnost
•    odborné poradenství se zjištěním skutečného stavu a vypracováním návrhů opatření

Zpět