Prevence závažných havárií

Poradenství v oblasti prevence závažných havárií včetně spolupráce s vypracováváním protokolárních prohlášení o zařazení objektů do skupin dle zákona o prevenci závažných havárií


základní dokumentace
•    zařazení objektu/zařízení do příslušné skupiny, dle platné legislativy
•    oznámení o zařazení objektu/zařízení do skupiny A nebo B příslušnému krajskému úřadu
•    havarijní plán

poradenská činnost
•    odborné poradenství a smluvní dozor ve firmě/společnosti, se zjištěním skutečného stavu a vypracováním návrhů opatření
•    komplexní poradenství v oblasti prevence závažných havárií

školení
•    školení zaměstnanců ze zákona o prevenci závažných havárií, vyhlášek a předpisů
•    nácviky řešení možných havarijních situací

Zpět