Chemické látky

zpracování koncepce pro nakládání s chemickými látkami a přípravky
•    obecné informace pro nakládání s chemickými látkami a přípravky
•    klasifikace a posouzení chemických látek a přípravků  R-věty, S-věty (H-věty, P-věty)
•    výstražné symboly nebezpečnosti a jejich písemné vyjádření
•    bezpečnostní listy
•    místní provozní předpis pro nakládání s chemickými látkami a přípravky
•     provozní deník evidence chemických látek a přípravků
•    pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně ŽP


poradenská činnost
•    odborné poradenství a smluvní dozor ve firmě/společnosti, se zjištěním skutečného stavu a vypracováním návrhů opatření
•    komplexní poradenství v oblasti nakládání s chemickými látkami a přípravky

školení
•    školení vedoucích zaměstnanců ze zákona o chemických látkách a přípravcích, vyhlášek a předpisů
•    školení zaměstnanců z pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně ŽP

ostatní služby
•    bezpečnostní značky, samolepky s výstražnými symboly
•    plakáty s výstražnými symboly

Zpět