Voda

Vodní hospodářství
Sledování legislativního vývoje s následnou aplikací na provozní podmínky v oblasti vodního hospodářství. Spolupráce při zpracovávání žádostí k povolení k nakládání s vodami a vypracovávání havarijních plánů.

firma vypracuje a vede předepsanou dokumentaci a to:

základní dokumentace
•    vyhledání zdrojů znečištění vod ve firmě/společnosti
•    manipulační a provozní řády
•    plány havarijního opatření pro případ úniku nebezpečných látek
•    provozní vodohospodářské deníky

poradenská činnost
•    odborné poradenství se zjištěním skutečného stavu a vypracováním návrhů opatření
•    komplexní poradenství v oblasti vodního hospodářství
•    zajištění sledování úniku látek


školení
•    školení zaměstnanců ze zákona o vodním hospodářství a systému prevence, výstrahy a likvidace pro případy havarijních úniků látek znečišťujících vody.

Zpět