Technická zařízení


Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí musí splňovat přísné požadavky na bezpečný provoz a používání. Rádi vám dle vašeho konkrétního zařízení zajistíme provádění kontrol a revizí oprávněnými osobami.


Zajišťujeme kontroly a revize od elektrického zařízení výrobních prostor a kanceláří (elektrorozvody, stroje, PC, kopírky, tiskárny, rychlovarné konvice, prodlužovací šňůry), tlakových nádob (hasicí přístroje), plynových zařízení (např. kotle, přímotopy) až po zdvihací zařízení. Kontroly a revize zajistíme i pro vyhrazená technická zařízení (VTZ).

firma vypracuje a vede předepsanou dokumentaci a to:

  • harmonogram revizí a oprav jednotlivých vyhrazených technických zařízení
  • bezpečnostní předpis dle ČSN ISO 12480 - 1 (systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení)


firma provádí

  • inspekční prohlídky a revize nakládacích jeřábů, hydraulických ruk