Nabízíme komplexní zajištění služeb Požární ochrany

 

Požární ochrana spočívá v zjištění a zhodnocení vlivů z hlediska možnosti vzniku požáru, snižování pravděpodobnosti jeho vzniku a připravenosti k provedení účinného zásahu.


Každá provozovaná činnost musí být začleněna do kategorie podle požárního nebezpečí. O začlenění je nutné vést dokumentaci. Provedení začlenění je ihned po vstupním auditu Požární ochrany prvním krokem k zajištění systému řízení Požární ochrany ve vaší firmě. V případě, že jsou provozované činnosti začleněny do kategorie se zvýšeným nebo vysokým nebezpečím, vyžaduje dále zákon o požární ochraně a vyhláška o požární prevenci plnění dalších povinností.

 

  • Kontrolní činnost
  • Zpracování dokumentace
  • Školení
  • Poradenství
  • Ostatní služby v oblasti PO
  •