Ostatní

Ve spolupráci se zkušenými odbornými konzultanty zavádíme systémy managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001, systémy environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 a systém managementu bezpečnosti práce dle OHSAS 18001.

Nabízíme:

  • integraci ISO 14001 a/nebo OHSAS 18001 do již zavedeného systému dle ISO 9001 nebo přímo prvotní zavedení integrovaného systému managementu
  • poradenství ve formě pravidelných konzultací k zavedení a certifikaci vámi zvoleného systému
  • zpracování potřebné dokumentace
  • pomoc s naplněním legislativních požadavků (zejména environmentální legislativy a legislativy BOZP)
  • účast a pomoc při certifikačním, dozorovém a recertifikačním auditu
  • správu vašeho zavedeného systému
  • optimalizaci vašeho systému – zajištění potřebných školení, úpravu a aktualizaci dokumentace dle změn ve vaší společnosti a dle požadavků norem
  • vedení registru právních požadavků
  • provádění interních auditů systémů ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001podle metodiky ČSN EN ISO 19011