Zpracování dokumentace

V současné době jsou na zaměstnavatele kladeny poměrně vysoké nároky na vedení dokumentace o zajišťování bezpečnosti práce.

Mezi požadované dokumenty patří zejména:

 • identifikace a hodnocení rizik - profese firmy, stroje a zařízení, činnosti
 • vyhodnocování rizik vedoucími zaměstnanci
 • kategorizace prací -vypracování dokumentu, zajištění měření rizikových faktorů (pokud je třeba), zpracování potřebné dokumentace pro smluvního lékaře
 • směrnice pro řízení BOZP ve firmě - zásady pro zajištění BOZP
 • bezpečnostní předpisy pro externí organizace
 • pracovní podmínky zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců
 • příručka první pomoci -  traumatologický plán
 • organizace práce a pracovní postupy  dle § 104) zákoníku práce
 • postup pro přidělování OOPP zaměstnancům – vlastní seznam OOPP
 • postup pro šetření a evidenci pracovních úrazů - spolupráce při vyšetřování příčin pracovních úrazů, sepisování záznamů, návrhy na odškodnění
 • postup pro provádění školení vlastních i cizích zaměstnanců, včetně osnov školení
 • bezpečnostní a provozní pokyny pro technická zařízení
 • provozní řád pro manipulaci a skladování
 • dopravně provozní řád
 • dopravní řád manipulačních vozíků
 • postup pro provoz vyhrazených technických zařízení (zařízení elektrická, plynová, tlaková, zdvihací)
 • bezpečné používání zdvihacích zařízení dle ČSN ISO 12480 - 1(zdvihadla)
 • bezpečná práce a manipulace s chemickými látkami, bezpečnostní pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
 • lhůtníky pro jednotlivé oblasti (technické zařízení, revize, kontroly, školení, lékařské prohlídky)
 • tiskopisy, formuláře ( záznam o pracovním úraze, posudek o pracovní způsobilosti, atd.)


V případě speciálních požadavků, které bude vyžadovat konkrétní provoz, zpracujeme dokumentaci dle vašich potřeb.

Zpět