Školení


Školení o požární ochraně a odborná příprava zaměstnanců dle požadavků vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. a v souladu s tématickým plánem a časovým rozvrhem školení popřípadě odborné přípravy školení.

Typy školení Požární ochrany, které Vám můžeme poskytnout:

  • školení vedoucích zaměstnanců
  • školení zaměstnanců
  • odborná příprava preventisty požární ochrany
  • odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky

 

Zpět