Školení

Školení jako zákonná povinnost. Podle požadavku zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit před zahájením činnosti v novém pracovním poměru předepsaná školení pro každého zaměstnance z oblasti bezpečnosti práce. Dále zaměstnavatel musí zajistit opakovaná školení včetně ověření znalostí. Odborné školení a odborná způsobilost k výkonu práce je základní kvalifikační předpoklad každého zaměstnance a je nedílnou součástí splnění zákonných povinností v oblasti bezpečnosti práce. Po úspěšném absolvování školení je možné vydat osvědčení každému účastníkovi, nebo pouze potvrzení o školení s uvedeným seznamem všech účastníků a s podpisem odborně způsobilé osoby pověřené k organizaci školení.

Typy školení BOZP, které můžeme poskytnout:

 • bezpečnost práce pro vedoucí zaměstnance (vstupní, periodické)
 • bezpečnost práce pro zaměstnance (vstupní, periodické)
 • písemné upozornění na rizika( když na pracovišti pracují zaměstnanci se zaměstnanci cizích firem)

Odborná, profesní  školení, které můžeme poskytnout:

 • školení obsluhovatelů ruční motorové řetězové pily a křovinořezů
 • školení obsluhovatelů zahradní techniky
 • školení řidičů manipulačních vozíků
 • školení zaměstnanců pro práce ve výškách
 • školení vazačů břemen
 • školení obsluhy jeřábů (pro jeřáby, které nejsou vyhrazeným zdvihacím zařízením podle vyhlášky 19/1979 Sb.)

Mimořádná školení, které můžeme poskytnout:

 • školení po dlouhodobé pracovní nepřítomnosti (pracovní úrazy, nemocenská delší dvou měsíců, mateřská dovolená atd.)
 • školení při změně technologie, nových rizik, atd.

Zpět