Poradenství:

  • poskytnutí pomoci při orientaci v platné legislativě (zákony, směrnice EU, nařízení vlády, technické normy, technická pravidla a doporučení, bezpečnostně technické pokyny….), které jsou vždy k disposici v písemné nebo elektronické podobě

 

  • poradenství a spolupráce při vyšetřování příčin pracovních úrazů, sepisování záznamů, návrhy na odškodnění

 

  • poradenství, zajištění a spolupráce s rozmístěním bezpečnostních tabulek ve všech prostorách firmy (hlavní uzávěry plynu, vody a hlavní vypínače el.energie,bezpečnostní pokyny pro obsluhy strojů, traumatologické plány, atd.)

Zpět