Ostatní služby

 • sledování legislativního vývoje a aktuální přenos do dokumentace klienta
 • zavedení interních evidencí v oboru Požární ochrany (požární kniha apod.)
 • zpracování jmenovacích dekretů (preventivní požární hlídka, preventista Požární ochrany apod.)
 • zpracování dokumentace Požární ochrany obcí
 • zastupování klienta při jednání a kontrolách orgánů státního požárního dozoru
 • zajištění revizí věcných prostředků Požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
 • zpracování plánů havarijních opatření pro případ stavu nouze
 • účast při provádění cvičných požárních poplachů
 • odborné metodické řízení činnosti pracovníků pověřených plněním úkolů na úseku požární ochrany
 • zpracování technických zpráv požárně bezpečnostních řešení
 • zajištění a ochrana organizací při hromadných a společenských akcích - preventivní požární hlídka

Zpět