Kontrolní činnost

  • Vstupní audit Požární ochrany

Prvním krokem k vybudování funkčního systému řízení požární ochrany ve vaší firmě je provedení auditu. V rámci auditu se ověřuje plnění všech požadavků podle právních a ostatních předpisů k zajištění požární ochrany a na základě výstupů z auditu se navrhují opatření k nápravě zjištěných nedostatků. V rámci vstupního auditu jsou současně získány informace pro zpracování dokumentace Požární ochrany.

  • Preventivní požární prohlídky

Provedení pravidelných preventivních požárních prohlídek o dodržování platných předpisů o požární ochraně se záznamem do požární knihy

  • Kontroly, revize, zkoušky

Zajištění kontrol, revizí a zkoušek věcných prostředků Požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení

  • Kontrola dodržování předpisů

Provádění jednotlivých kontrol o dodržování předpisů o požární ochraně v souladu s dokumentací požární ochrany (např. posouzení požárního nebezpečí, organizace zabezpečení požární ochrany, požární řád a jiné).

Zpět